Луцький центр професійно-технічної освіти

Діяльність закладу

Spread the love

Наказ МОН №311 від 21.04.2006 року
«Про вдосконалення мережі професійно-технічних закладів Волинської області»
(Перейменування ПТУ №12 м. Луцька у Луцький центр професійно-технічної освіти)
Положення 
про внутрішню систему забезпечення якості освіти
СТАТУТ
Луцького центру професійно-технічної освіти

Додаткова інформація:

Кадровий склад закладу освіти згідно

з ліцензійними умовами

Станом на 01 вересня 2022 року освітній процес в Луцькому центрі професійно-технічної освіти здійснюють 19 викладачів (в т.ч. 6 осіб-внутрішні сумісники і 3 особи — зовнішні сумісники), з них 10 викладачів професійно-теоретичної підготовки та  9 викладачів загально-технічної підготовки. Кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії » мають 13 осіб, 3 особи мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст I категорії », та 1 особа — «спеціаліст II категорії ».

Присвоєні педагогічні звання: «викладач-методист» — 5 осіб, «старший викладач» — 2 особи, нагороджені Нагрудним Знаком «Відмінник освіти України» 5 осіб.

Всі викладачі мають відповідну вищу освіту, вчасно проходять курси підвищення кваліфікації, атестуються згідно з графіком атестації.

Майстрів виробничого навчання всього – 31 особа, з них 24 особи мають VI розряд ( I клас), 4 особи — V розряд     (II клас). Педагогічне звання «майстер виробничого навчання I категорії » мають – 3 особи, «майстер виробничого навчання II категорії » — 5 осіб.

20 осіб мають вищу освіту, 7 осіб – базову вищу, 4 особи – професійну.

Майстри виробничого навчання атестуються відповідно до графіка атестації, своєчасно проходять курси підвищення кваліфікації та стажування, як правило, з підвищенням розряду (класу), про що свідчать підтверджуючі посвідчення.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти 590/317 (станом на 01.01.2023)
Мова (мови) освітнього процесу українська
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

На 01 вересня 2022 року будь-які вакансії в закладі відсутні.

ПЕРЕЛІК

платних освітніх і інших послуг,

які можуть надаватись

Луцьким центром професійно-технічної освіти

Translate »