Луцький центр професійно-технічної освіти

Порядок прийому заяв та документів для вступу

Spread the love

Вступники подають заяву про вступ до Луцького центру ПТО, вказуючи обрану професію, форму отримання освіти», місце проживання, у:

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

  • документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього;
  • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання (для навчання на третьому ступені у Луцькому центрі ПТО) (оригінал);
  • медичну довідку за формою 086-У;
  • 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • копії документів, що дають право на пільги до вступу до закладу освіти (за наявності).
  • копію документа, (одного з документів), що засвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її особливий статус, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її особливий статус;

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання .

Вступнику видається розписка з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу.

В закладі створено консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

Вступник може подати заяву на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійного (професійно-технічного) освіти.

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, фіксується у заяві вступника та завіряється його особистим підписом.

Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ до багатосторонньої угоди, укладеної між підприємством, здобувачем освіти та закладом.