Луцький центр професійно-технічної освіти

Порядок прийому заяв та документів для вступу

Spread the love

Вступники подають заяву про вступ до Луцького центру ПТО, вказуючи обрану професію, форму отримання освіти», місце проживання, у:

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

  • документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього;
  • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання (для навчання на третьому ступені у Луцькому центрі ПТО) (оригінал);
  • медичну довідку за формою 086-У;
  • 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • копії документів, що дають право на пільги до вступу до закладу освіти (за наявності).
  • копію документа, (одного з документів), що засвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її особливий статус, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її особливий статус;

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання .

Вступнику видається розписка з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу.

В закладі створено консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

Вступник може подати заяву на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійного (професійно-технічного) освіти.

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, фіксується у заяві вступника та завіряється його особистим підписом.

Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ до багатосторонньої угоди, укладеної між підприємством, здобувачем освіти та закладом.

Translate »