Луцький центр професійно-технічної освіти

Порядок прийому заяв та документів для вступу

Spread the love

Витяг з Правил прийому — 2024. Розділ №3.

ІІІ. Порядок прийому заяв та документів для вступу

3.1. Вступники подають заяву про вступ до Луцького центру ПТО, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти» у:

 • паперовій формі (особисто);
 • електронній формі (через електронний кабінет).

Заяви в електронній формі можуть подавати вступники, інформація щодо документів про раніше здобуту освіту (основа вступу) яких міститься в Реєстрі документів про освіту.

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • медичну довідку за формою 086-У;
 • довідку ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби);
 • висновок медико-соціальної експертної комісії (у разі потреби);
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги для вступу до Луцького центру ПТО (за наявності).
 • копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус;
 • документ (оригінал) про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» (диплом) за результатами закінчення другого ступеня навчання (для навчання на третьому ступені в Луцькому центрі ПТО);
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3. Вступнику видається розписка  з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, фіксується у заяві вступника і завіряється його особистим підписом.

3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу.

В електронному кабінеті вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа про раніше здобуту освіту (основи вступу);
 • наявність документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійної) освіти.

В електронному кабінеті вступник завантажує:

 • скановану копію додатка до документа про освіту;
 • фотокартку розміром 3 ×4 см;
 • скановану копію медичної довідки за формою, установленою законодавством України.

Особи, які отримали в електронному кабінеті або на електронну пошту повідомлення про рекомендування до зарахування повинні впродовж 5 робочих днів подати оригінали документів, перелік яких зазначено у пункті 3.2 цього розділу.

В закладі створено консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

3.5. Вступник може подати заяву на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Translate »