Луцький центр професійно-технічної освіти

Досвід естонських колег на практиці

Spread the love

20 лютого 2018 року в закладі для педагогічних працівників відбувся семінар – практикум «Функціонування і розвиток  професійного  (професійно-технічного) закладу  в сучасних умовах».

Організували і проводили  його Олена  Шендюх, заступник директора з навчально-виробничої частини,  Олена Срібна,  старший майстер, Марина Деркач, майстер виробничого навчання,  члени творчої групи, які приймали участь у міжнародному проекті «Досвід Естонії для підтримки реформ професійної освіти в Україні. Волинська область» від Луцького центру ПТО.

Мета семінару – проведення SWOT- аналізу для узагальнення ситуації в закладі та ринку освітніх послуг, визначення шансів та загроз його існування через виявлення сильних і слабких сторін.

Педагогічні працівники були поділені на 4 робочі групи,  які одночасно працювали над завданнями. По закінченню визначеного часу, представники кожної групи обґрунтовано презентували свій розподіл на 4 категорії факторів і явищ, що впливають на функціонування та розвиток Луцького центру ПТО: сильні та слабкі сторони внутрішнього середовища, можливості та загрози зовнішнього середовища. Це в свою чергу, дасть  змогу визначити рекомендовану стратегію розвитку.

Узагальнивши  результати  SWOT- аналізу Луцького центру ПТО можна побачити, що існує більше сильних сторін та можливостей, ніж слабких сторін та загроз. І щоб утримати свої позиції на ринку освітніх послуг необхідно просувати сильні сторони, активно усувати недоліки, диверсифікувати перспективи і ліквідовувати основні загрози.

print

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *