Луцький центр професійно-технічної освіти

Діяльність закладу

Spread the love

СТАТУТ
Луцького центру професійно-технічної освіти

Додаткова інформація:

Кадровий склад закладу освіти згідно

з ліцензійними умовами

Станом на 01 вересня 2018 року в закладі працює 13 викладачів, в тому числі 9 викладачів спецдисциплін. 7 чол. мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 3 чол. – «спеціаліст першої категорії», 1 чол. — «спеціаліст другої категорії» та 2 чол. — «спеціаліст». Присвоєні педагогічні звання: «викладач-методист» 5 чол., «старший викладач» 4 чол., нагороджені Нагрудним Знаком «Відмінник освіти України» — 6 чол.

Всі викладачі мають відповідну вищу освіту, вчасно проходять курси підвищення кваліфікації, атестуються згідно з графіком атестації.

Майстрів виробничого навчання всього – 34 чол., з них 25 чол. мають УІ розряд (І Клас), 9 чол. – У розряд (І-ІІ клас). Педагогічне звання «майстер виробничого навчання І класу» присвоєно 2 чол., «майстер виробничого навчання ІІ класу» — 6 чол.

19 чол. мають вищу освіту, інші – неповну вищу.

Майстри виробничого навчання атестуються відповідно до графіка атестації, своєчасно проходять курси підвищення кваліфікації та стажування, як правило, з підвищенням розряду (класу), про що отримують підтверджуючі посвідчення.

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти 590/536
Мова (мови) освітнього процесу українська
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

На 01 вересня 2018 року будь-які вакансії в закладі відсутні.

ПЕРЕЛІК

платних освітніх і інших послуг,

які можуть надаватись

Луцьким центром професійно-технічної освіти